kru_tlo@kru.ac.th +034-534059-454


สำนักงานจัดการผลประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจัดทำแผนคู่มือแนวทางการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานจัดการผลประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดทำคู่มือแนวทางการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และแผนดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีคุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต สล็อต บาคาร่า สล็อตออนไลน์ฟรีเครด บาคาร่าออนไลน์ สูตรบาคาร่า KUBET ซอคเกอร์ลีก สล็อต คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี GCLUB